Turvallisuusvalmennusta neljän vuoden sopimuksella.

Toukokuussa asiantuntijamme piti 17 toimipisteellä 19 valmennustilaisuutta, asiantuntijoista koostuville pienryhmille. Koulutuskierroksen aikana matkustettuja kilometrejä kertyi reilut 4000. Valmennuksen piiriin pääsi täten reilut 200 asiantuntijaa. Jokaista valmennettavaa kohtaan pitää siis matkustaa noin 20 kilometriä. Maratonin juostessa pystyisi siis kaksi asiantuntijaa valmentaa. Kyse ei kuitenkaan ole yksittäisestä juoksusuorituksesta, vaan valmennuksessa annetaan asiantuntijoille työkalut oman toiminnan kehittämiseksi.

  • Konkreettiset ohjeet ja neuvot arkeen.
  • Käytännön ohjeita, miten itse voi toimia on stressitason alentamiseksi.

Valmennustyö on aloitettu jo viime vuoden puolella, kun olimme saaneet rakennettua ymmärryksen asiakkaan henkilökunnan tarpeista ja luoneet sen perusteella valmennusohjelman. Valmennuksessa lähdetään siitä, että henkilölle annetaan tieto ja ymmärrys siitä, mitä muutoksia haastavatilanne herättää kehossa ja mielessä. Valmennuksessa annetaan konkreettisia työkaluja stressitilanteeseen hallintaa, sekä niiden purkamiseen. Henkilökohtaisen resilienssin vahvistamisen takia on tärkeätä, että henkilöt ymmärtävä myös, että haastaviin tilanteisiin voi, ja tulee varautua ennakolta. Valmennustilaisuuksiin saatiin luotua erittäin korkea psykologinen turvallisuus, jonka ansiosta osallistujat pystyivät jakamaan kokemuksiaan avoimesti.

  • Valmentaja oli ottanut selvää meidän työstämme.
  • Kokemusten jakaminen, sekä ymmärryksen lisääminen.

Stressinhallinnan lisäksi valmennuksessa pureudutaan kokonaisvaltaiseen viestintään. Osa asiantuntijuutta on viestin välittäminen oikealla tunteella. Välillä se on haastavaa työelämässä asiakkaan tai kollegan kanssa. Keinot ymmärtää, miksi toinen osapuoli käyttäytyy haastavasti, auttaa meitä hallitsemaan itsemme ja viestintäämme. Valmennus auttaa ymmärtämään myös työminän ja kotiminän eron viestien vastaanottajana. Työminä harjoittelee vuorovaikutusta ja stressinhallintaa 08-16, jotta kotiminä osaisi toimia mahdollisimman hyvin siellä kaikkein tärkeimmässä ympäristössä, eli kotona.