Kun henkilöstö matkustaa tai työskentelee ulkomailla, myös muuttujien ja huomioitavien asioiden määrä kasvaa. Tavoitteena on kohentaa henkilöstönne turvallisuuden tunnetta valamalla heihin luottamusta opittuihin ja ennalta harjoiteltuihin malleihin sekä siihen, että työnantaja on heidän tukenaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Matkustusturvallisuuden koulutuspakettimme antaa valmiudet matkustamiseen liittyvien riskien tunnistamiseen, hallintaan sekä toimimiseen uhkaavissa ja yllättävissä tilanteissa.

Koulutuksen tukena hyödynnetään teidän organisaation olemassaolevia matkustusprosesseja, sekä matkustamiseen liittyviä ohjeistuksia. Lisäksi osallistujille lähetettävä ennakkokysely tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen painopisteisiin.

Koulutuksessa painottuu huolellinen ennakkovalmistautuminen sekä keskinäisen viestinnän ja kommunikoinnin merkitys. Koulutusten valmennuksellinen lähestyminen tarjoaa osallistujille myös tilaisuuden jakaa kokemuksiaan sekä hyviä käytäntöjä muiden osallistujien kanssa.

Koulutuksen sisältö

  • Tutustuminen matkustusturvallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin.
    • Katsaus globaaliin turvallisuusympäristöön matkustajan näkökulmasta
    • Perustoimintamalleihin tutustuminen: ennen matkaa, matkana aikana sekä matkan jälkeen
    • Miten tunnistat ja pyrit välttämään ongelmatilanteet
    • Toiminta poikkeustilanteissa
  • Vuorovaikutteinen koulutus, jossa on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sekä analysoida tapahtunutta valmentajan avustuksella.