Kaikkia työssä eteentulevia tilanteita ei yksinkertaisesti voi estää, mutta niiden varalle voi kouluttautua. Koulutusohjelmamme tarjoaa henkilöstölle valmiudet välttää uhka- ja vaaratilanteita sekä tarvittavat kyvyt toimia tilanteiden yllättäessä, niiden purkamisessa ja niistä oppimisessa.

Kartoitamme lähtötilanteen niin organisaation kuin henkilöstön osalta ja luomme sen pohjalta kanssanne tiekartan koulutusohjelmalle, joka johdattaa kohti tarpeitanne vastaavaa, kestävää turvallisuuskulttuuria.

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta ja luottamusta harjoiteltuihin malleihin sekä organisaatiolta saatavaan tukeen. Se taas tuo rauhan keskittyä paremmin omaan työhön.

Koulutusohjelman sisältö

  • Lähtötilanteen kartoittaminen yhdessä
  • Henkilökunnan turvallisuuskysely sekä tarvittaessa haastattelut
  • Riskientunnistus -työpaja sekä arviointi
  • Uhka- ja vaaratilannekoulutusten sekä tiekartan suunnittelu
  • Koulutusmoduleiden järjestäminen
  • Valmiusharjoitteet
  • Organisaation johdon harjoittaminen ja kriisivalmiuden kehittäminen
  • Turvallisuuden tason mittaaminen ja tulosten analysointi