Turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen vie aikaa ja resursseja. Mitä jos antaisitte kokeneiden, asiaan erikoistuneiden asiantuntijoiden tehdä sen puolestanne?

Tiimimme ottaa vastuun turvallisuuteen liittyvien päivittäistoimintojen toteuttamisesta sekä niiden jatkuvasta kehittämisestä ja sulautuu arkeenne niin luontevasti, ettei siitä voida edes puhua ulkoistamisena.

Palvelukokonaisuus räätälöidään aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Lähtökohtana on keskittää turvallisuuden hallinta ja johtaminen yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi joka tuo toimintaan kontrolloitavuutta, työrauhaa ja tehokkuutta samalla kun te voitte keskittyä paremmin toteuttamaan omaa ydinliiketoimintaanne.

Palvelun keskeiset hyödyt

  • Käytössänne asiantuntijatiimi, jonka kautta organisaatiossanne on käytössä alan viimeisin tieto parhaista käytänteistä
  • Turvallisuutta ei vain ylläpidetä, vaan sitä myös kehitetään.
  • Kaikki organisaation tasot saavat tarvitsemansa tuen turvallisuusasioissa.
  • Resurssia voidaan skaalata tarpeen mukaan esimerkiksi kehitysprojektien ajaksi, jolloin vältytään raskailta rekrytointiprosesseilta
  • Takana toimii teidän strategisena turvallisuuskumppanina