Takana perustettiin kesällä 2018, koska tunnistimme tarpeen laadukkaalle, joustavalle ja aidosti kokonaisvaltaiselle turvallisuuspalvelujen tuottajalle, jossa yhdistyy osaaminen, palvelukeskeisyys, sekä toiminnan tehokkuus. Meillä on halu uudistaa turvallisuuspalvelujen roolia mahdollistajana, sekä osana asiakasyritysten turvallisuuskulttuuria.

Palvelutilanteissa toimiminen on tärkeä osa brändiviestintää ja turvallisuushenkilöstö on avainasemassa positiivisen asiakaskokemuksen välittämisessä.

Takanalla on kyky sulautua osaksi asiakkaan organisaatiota, eikä vain toimia erillisenä ulkoisena tukitoimintona. Tarjoamaamme laajentaa emoyhtiö Forset Group Oy:n kansainväliset palvelut.

Meillä on asiakasyritysten kanssa yhteinen tavoite – asiakkaan etu on meidän ydinliiketoimintaamme.

Tuotamme korkealaatuisia turvallisuuspalveluita, jotka muotoillaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.