Tapahtumaa järjestäessä saattaa välillä tuntua, että ilmassa on liian monta palloa ja tilannetta on vaikea hallita. Kaiken muun lisäksi tapahtuman tulisi olla turvallinen myös yritysturvallisuuden näkökulmasta, mikä kiireen keskellä saattaa jäädä huomioimatta.

Me olemme valmiita ottamaan turvallisuuden suunnittelun ja toteuttamisen harteiltanne. Käymme tarvittavat keskustelut suoraan turvallisuudesta vastaavien tahojen (esim. turvallisuuspäällikkö, viranomaiset) kanssa ja varmistamme näin, että vaatimukset täytetään ja ikäviltä viime hetken yllätyksiltä vältytään.

Sisäistämme tapahtumaan liittyvät tavoitteet ja tuotamme turvallisuutta juuri näiden tavoitteiden mukaisesti. Tunnistamme sekä tarjoamme juuri ne ratkaisut, joilla tavoitteisiin päästään. Sulaudumme osaksi tiimiä ja mukaudumme aina tilaisuuden ja tilanteen mukaan.

Olemme työrauhanturvaajasi, joka ennakoi ja auttaa pitämään tilanteen hallinnassa.
Voitte itse keskittyä järjestämään elämyksellistä tapahtumaa ja luottaa siihen, että turvallisuusasiat ovat ja pysyvät hallinnassa.

Palvelun keskeiset hyödyt

  • Kustannustehokkuus – turvallisuusasioiden sijaan voitte keskittyä tilaisuuden pääviestin tuottamiseen.
  • Vältätte ikävät yllätykset, sillä me ennakoimme nousevia riskejä ja tuomme ne teille ratkaisujen kanssa nopeasti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. 
  • Huomioimme aina teidän tai loppuasiakkaan oman organisaatio- / yritysturvallisuuden näkökulman osana tapahtuman turvallisuusjärjestelyitä.
  • Toimintamme luo varmuutta, joka vähentää stressiä. 
  • Varmistamme että turvallisuusasiat etenevät aikataulussa  ja helpotamme työtänne hoitamalla mm. Viranomaisten kanssa asioimisen.