Sensitiivinen tutkinta tarkoittaa joko taloudellisen- tai seksuaalisen väärinkäytöksen tai muun vakavan eettisen rikeilmoituksen tutkintaa. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää, onko rikkomus tapahtunut ja antaa eväät jatkotoimenpiteille. Ilmoituksen käsittely on luottamuksellista ja ilmoittajan henkilöllisyys tulee pystyä salaamaan. Ilmoituksen käsittelyn ja tutkintaprosessin luottamuksellisuus suojaa myös työrauhan säilymistä ja estää riskien eskaloitumista.

Väärinköytös sisältää aina maineriskin. Lisäksi negatiivisen viestin etenemistä on lähes mahdotonta pysäyttää. Sen sijaan väärinkäytöksen asianmukainen tutkinta ja mahdollisen virheen selvittäminen mahdollistavat paluun normaaliin työhön ja parantavat niin sisäistä kuin ulkoistakin luottamusta organisaation toimintaan.

Väärinkäytösilmoituksen tutkinta voi vaatia paljon työaikaa ja aiheuttaa tarpeetonta haittaa tutkinnan kohteena olevassa yksikössä ja tutkintaan liittyville työntekijöille. Se on myös mahdollisuus osoittaa luotettavuutta ja hyvää hallintoa. Lisäksi oikein hoidettu ilmoituksen käsittely antaa organisaatiolle yksinoikeuden esille tulleeseen tietoon tutkinnan ajaksi.

Väärinkäytösepäilyn ammattimaisella tutkinnalla säästetään resursseja, vältetään haitan laajeneminen, vähennetään maineriskiä ja mahdollistetaan toiminnan palautuminen normaaliksi mahdollisimman tehokkaasti.