Kiinteistöturvallisuuden managerointi

Takana Oy tuottaa turvallisuusmanageri palvelua Espoon Keilaniemenrannan kiinteistöihin (Koy Keilaniemen Torni, Koy Keilalampi ja Koy Keilaniemen Paviljongit), joista näyttävimpänä seisoo alueen maanmerkki Accountor Tower.

Turvallisuusmanageri vastaa operatiivisista turvallisuustoimista ja tukee kiinteistöpäällikköä turvallisuuden kehittämisessä sekä mahdollistaa turvallisuuden taktisen johtamisen. Turvallisuusmanageri työskentelee tiiviissä yhteistyössä kiinteistön sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Kuinka turvallisuusmanageri on helpottanut sinun työtäsi?

Takanan tuottama arvo näkyy itselleni lisääntyneenä aikana, joka on mahdollista käyttää ydintehtävieni laadukkaaseen toteuttamiseen. Ennen eteeni tuli yllättäviä turvallisuustilanteita, joiden taustojen ymmärtäminen ja niihin liittyvien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten tulkinta oli haasteellista. Nyt Takana toimii tukena, jonka voin luottaa hoitavan oman tehtäväalueensa.

Takana on tuonut ennakoiden tietooni järjestelmien ja prosessien kehittämismahdollisuuksia, jotka ovat auttaneet varmistamaan sopimustemme sisällön ja ajantasaisuuden. Yhteistyön aloittamisen jälkeen turvallisuuden tuottamisesta Keilaniemenrannan manageroitaviin kiinteistöihin on tullut myös näkyvämpää.

Asiakkaat odottavat yhteydenpitoa ja viestintää kohteidemme turvallisuusasioista. Arvostan Takanan viestintää kiinteistöjen käyttäjien kanssa. Se on selkeää ja oikea-aikaista. Takanan henkilöstö on helppo ottaa mukaan asiakaspalavereihin. Heidän ammattitaitoonsa sekä sosiaaliseen älykkyyteensä voi luottaa. On myös helppoa kohdata asiakkaiden turvavallisuudesta vastaavat henkilöt tietäen, että selusta on varmistettu.

Mitä lisäarvoa turvallisuusmanageri tuo asiakkaillenne?

Ulkoinen turvallisuuskumppani luo uskottavuutta ja nostaa manageerauksen tasoa ydintehtävien hoitamiseen käytettävissä olevan ajan muodossa. Takana tuntee asiakkaidemme tarpeet sekä kiinteistön että alueen erityispiirteet. Osana kokonaisvaltaista turvajohtamista Takana tuottaa myös kaikki Keilaniemen kiinteistöissämme tarjottavat turvallisuuskoulutukset. Tekemisen korkea taso kasvattaa luotettavuutta, joka heijastuu asiakkaiden luottamuksena myös managerin ja kiinteistön omistajan suuntaan.

Kuinka kuvailisit yhteistyötä Takanan kanssa?

  1. Takanan kanssa työskentely on helppoa ja vaivatonta. Takanan tiimi on tullut hyvin tutuksi ja olemme saavuttaneet molemminpuolisen luottamuksen.
  2. Toiminta on läpinäkyvää ja pystyn tekemään parempia kiinteistön turvallisuusratkaisuja, koska saan keskusteluista turvallisuusmanagerin kanssa selkeän kokonaiskuvan, erilaisia ratkaisumalleja vaikutuksineen sekä suosituksia toimintamallien käyttöönotosta.
  3. Arvostan sitä, kuinka turvallisuusmanageri pystyy konkretisoimaan ongelman, aloittaa sen selvittämisen ja etsii ratkaisua, vaikka lähtötilanteen tiedot olisivat vajavaiset.
  4. Tärkeimmiksi kumppanuuden ominaisuuksiksi on noussut luottamus ja viestintä.