Code of Conduct, tai Eettinen käytännesääntö, määrittelee organisaation yhteisen käsityksen siitä mitä eettinen käytös on. Se on ylätason eettinen ohje, joka kattaa organisaation muut ohjeet ja vaatii että niitä noudatetaan. Useat tutkimukset vahvistavat, että integriteettiin, vastuullisuuteen ja avoimuuteen perustuva kulttuuri että tärkein tekijä väärinkäytösten ehkäisemisessä.

Code of Conduct perustuu organisaation visioon, toiminta-ajatukseen ja arvoihin. Se on myös kuvaus organisaation kulttuurista – sen myönteisistä ja tavoiteltavista ominaisuuksista. Yhteinen pohdinta eettisestä toiminnasta auttaa myös itsessään vahvistamaan näitä tavoiteltavia toimintamalleja. Code of Conduct auttaa työntekijää omaksumaan organisaatiossa noudatettavaa eettistä normistoa ja antaa perustan toimia oikein organisaation edustajana.

Kaikkiin tilanteisiin ei voi muotoilla ohjetta. Hyvä Code of Conduct auttaa tekemään päätöksen miten toimia tilanteessa, josta ei ole ohjeistusta.

Ota meihin yhteyttä, niin selvitämme yhdessä miten voit varmistaa, että organisaatiollasi on asianmukaiset käytännesäännöt!

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan sitoumuksetta tarpeistasi.

Ota yhteyttä!