Työryhmän sosiaalinen paine voi vaarantaa tutkinnan luottamuksellisuuden. Koska monesti organisaatioiden työryhmät ovat läheisiä ja ihmiset luottavat toisiinsa, on täysin ymmärrettävää, että jossain vaiheessa luottamukselliset tiedot vuotavat.

Ulkoistetussa tutkinnassa kohtaamiset eli orgaaniset viestintätilanteet vähenevät, ja tutkinta aiheuttaa vähemmän huomiota. Lisäksi sopimuksessa määritellään selkeä viestintätapa, jossa tietovuotojen riski on minimoitu.

Ammattitutkijalla luottamuksellisuus on osa persoonaa. Lisäksi muut tutkintaan osallistuvat tahot ovat vaitiolovelvollisia. Myös johtoon päin yhteydenpito tapahtuu sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti.

Kokeneet tutkijat suunnittelevat tutkinnan askeleet etukäteen minimoiden kontaktit vain välttämättömiin ihmisiin. Näin tutkinnasta ei muodostu yleistä tietoa, jonka leviämisen estäminen voi olla haasteellista.