Häirintä­yhdyshenkilö osana tapahtuma­turvallisuutta

Häirintävapaa ja turvallinen tila on vastuullisen tapahtumatuotannon perusedellytys. Se tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä tilaa, jossa työntekijöiden ja osallistujien on hyvä olla.

Turvallinen tila perustuu jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, jossa:

  • Yksilön oikeuksia kunnioitetaan
  • Kaikenlainen kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi ovat kiellettyä, ja niihin puututaan

Häirintäyhdyshenkilö ennaltaehkäisee häirintätilanteita nostamalla häirinnän nollatoleranssin osallistujien tietoisuuteen, luo ilmoituskanavat ja tilanteen tapahtuessa tukee uhria, estää lisävahingon syntymisen sekä mahdollistaa tilanteen oikeanlainen käsittelyn.

Häirinnän ennaltaehkäisy suojaa osallistujia ja on tehokas tapa osoittaa eettistä toimintavarmuutta

Osapuolten suojelemiseksi häirintäilmoitusten käsittely on luottamuksellista, ja siitä kommunikoidaan vain perustelluista syistä. Yhteyshenkilö raportoi vain nimetylle ilmoitusten käsittelystä vastaavalle henkilölle. Muutoin kaikki tieto, mukaan lukien henkilöllisyydet ovat salassa pidettäviä.

Häirintäyhdyshenkilö:

  • Valmistelee ja jakaa tapahtuman eettisen toimintaohjeen
  • Valmistelee tapahtuman tarpeen mukaiset ilmoituskanavat ja nimeää vastuuhenkilöt
  • Selvittää muun tapahtumajohdon kanssa häirintäilmoitusten käsittelyn vastuualueet ja -henkilöt
  • Kokoaa uhrien tukipalveluiden ja viranomaisten yhteystiedot
  • Resursoi tapahtuman läsnä olevan henkilöstön ja online- tapaamisten moderaattorit
  • Esimerkiksi järjestyksenvalvojat voidaan kouluttaa toimimaan yhteyshenkilöinä.
  • Valmistelee ja jakaa ilmoitusten käsittely- ja kommunikointi- suunnitelman henkilökunnalle
  • Toimittaa yhteenvedon ilmoituksista ja ehdotukset toimintavarmuuden kehittämiseksi

Ota yhteys:
Head Of Investigations, Ville Lehtinen
ville.lehtinen@takana.fi | tel. +358-50-4732311