Turvasimme tuhansien ihmisten päivittäisen liikkumisen

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki Kilpilahdessa työllisti kokonaisuudessaan noin 6000
henkilöä, joista noin 2000 tuli Suomen rajojen ulkopuolelta.

Takana toimi osana Tapauksen johtamaa organisaatiota, jonka tehtävänä oli hankkeen
henkilölogistiikan turvallisuus- ja riskienhallintasuunnittelu sekä käytännön toteuttaminen.
Toisin sanoen yhdessä Tapauksen kanssa mahdollistimme urakoitsijoille tehokkaan ja
häiriöttömän saapumisen työmaalle. Toteutimme suunnittelun ja toteutuksen Tapaus Oy:n
alihankkijana vuosien 2019-2021 aikana.

Henkilölogistiikkaterminaalin kuului muun muassa noin 1800
paikkainen pysäköintialue, tilapäiset työtilat noin 50:lle työntekijälle kuudesta eri yrityksestä
sekä erillinen bussiterminaali, joka suunniteltiin kestämään yli 4000:n ihmisen päivittäinen
läpikulku.

Merkittävä osa hanketta oli tilapäinen henkilölogistiikkaterminaali sekä sen turvallisuus- ja
riskienhallintasuunnittelu. Henkilölogistiikkaterminaalin kuului muun muassa noin 1800
paikkainen pysäköintialue, tilapäiset työtilat noin 50:lle työntekijälle kuudesta eri yrityksestä
sekä erillinen bussiterminaali, joka suunniteltiin kestämään yli 4000:n ihmisen päivittäinen
läpikulku.

Terminaalialueen edellyttämät viranomaisluvat ehdittiin hankkia ja infra rakennuttaa, kunnes
koronaviruksen aiheuttama pandemia keskeytti toiminnan keväällä 2020 ja suurseisokki
jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin Tämä tapahtui juuri ennen varsinaisen operatiivisen
toiminnan aloittamista. Toimeksiannon suunnittelu alkoi uudelleen syksyllä 2020. Tällöin
aiemmat suunnitelmat päivitettiin muuttuneeseen skenaarioon, jossa koronaviruspandemia olisi
kuumimmillaan ja seisokin toteuttaminen edelleen välttämätöntä. Tämän skenaarion
muuttuminen todellisuudeksi vahvistui tammikuun 2021 aikana. Vahva varautuminen, tiimin
ketteryys ja tehokas riskienhallintaprosessi mahdollistivat sen, että pystyimme luomaan ja
toteuttamaan tehokkaan ja toimivan kokonaisratkaisun turvallisen ja häiriöttömän toiminnan
turvaamiseksi. Toimme alueelle myös tarvittavat turvallisuusalan ammattilaiset, joiden tärkeänä
tehtävänä oli palveluita käyttävien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa
mukaan lukien terveysturvallisuus.

Operaatio oli monitahoinen, mutta tilannekuva riskeistä oli jatkuvasti selkeä. Onnistunut ja
ketterä riskienarviointiprosessi tuotti tulosta, jonka ansiosta tiimit pystyivät varautumaan
tulevaan ja täten varmistamaan tarvittavat resurssit vaadittujen muutosten toteuttamiseksi.
Ennakointi ja varautuminen poikkeustilanteisiin onnistui erinomaisesti. Onnistuimmekin
mahdollistamaan useiden tuhansien henkilöiden päivittäisen työrauhan sekä jouhevan ja
turvallisen liikkumisen pysäköintialueelta työmaalle ja takaisin.