Ulkoistaminen turvaa tutkintaa intressiristiriitojen ja ennakkoasenteiden aiheuttamilta vääristymiltä. Ulkoinen tutkija ei joudu tutkimaan ”omiaan” tai oman linjajohdon valvontavastuun toteutumista. Ulkoistetussa tutkinnassa myös organisatorinen riippumattomuus toteutuu eivätkä sosiaaliset tai taloudelliset paineet vaikuta tutkintaan.

Monissa organisaatioissa tiimit ovat vakiintuneita, ja ihmissuhteet ovat kasvaneet läheisiksi. Tällaisessa tilanteessa oman tiimin tai organisaation jäsenten tutkiminen voi aiheuttaa analyysiharhan. Sisäinen tutkija voi myös kohdata sosiaalista tai taloudellista painetta tai painostusta ryhmän sisältä.

Myös oman organisaatioon kohdistuva maineriski voi vaikuttaa tutkinnan objektiivisuuteen. Sisäinen tutkija voi olla huolissaan tutkinnan tulosten vaikutuksesta kollegoihin tai itseensä. Myös vastuu omien kollegoiden tutkinnasta voidaan kokea epäoikeudenmukaisena.

Vaikka riippumattomuus on hyvin henkilökohtainen ominaisuus, ulkopuolisen tutkijaan kohdistuu vähemmän vaikutteita. Organisaation, ihmisten tai tilanteen tuttuus ei aiheuta vääristymiä ja ulkopuolelta tarkastellessa korrelaatiot ja keskinäiset suhteet ovat selkeämmin havaittavissa.