Väärinkäytösilmoitukset saapuvat yleensä nipuittain, edellyttäen skaalautuvaa käsittely- ja tutkintakapasiteettia. Ulkopuolinen tutkintaorganisaatio pystyy vastaamaan tarpeeseen nopeasti saatavilla olevien tutkijoidensa avulla.

Oikea-aikainen reagointi vähentää riskejä ja tilanteen eskaloitumista. Lisäksi se parantaa näytön laatua. Erityisesti häirintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa tutkimuksissa varhaisilla lausunnoilla on korkea näyttöarvo. Ne ovat myöhemmin annettuja lausuntoja kattavampia ja tarkempia. Taloudellisia väärinkäytöksiä koskevissa tapauksissa nopea reagointi estää lisävahinkojen syntymistä ja suojaa aineiston hävittämiseltä.

Tutkinnat ovat priorisoituja toimeksiantoja. Jos tutkintaan osallistuvalla henkilöllä on myös muita tehtäviä, tutkinnan käynnistyessä nämä viivästyvät. Ulkoistettua tutkintaa käytettäessä myös muut tehtävät saadaan hoidettua ajallaan.