Tehtävämme on tukea laadukasta päätöksentekoa

Vuonna 2020 Nesteen Porvoon jalostamon TA2020 suurseisokki jouduttiin koronapandemian
vuoksi siirtämään alkuperäisestä suunnitelmasta vuodella eteenpäin keväälle 2021. Valtavaan
huolto-operaatioon osallistui noin 6000 henkeä, josta noin kolmannes tuli Suomen rajojen
ulkopuolelta.

Koska pandemian tilanne vaihteli paljon vuoden 2020 aikana, seisokista vastanneessa Neste
Oyj:n TA2021-organisaatiossa ymmärrettiin pandemian todennäköisesti muodostavan erittäin
merkittäviä riskejä aikakriittisen seisokin toteuttamiselle vielä vuoden 2021 puolellakin. Asiakas
päättikin ottaa tuekseen meidät sekä tapahtumatoimisto Tapauksen, jonka kanssa olimme jo
vuoden 2020 keväällä osoittaneet millaista tulosta hyvä ja tehokas yhteistyö parhaimmillaan
tuovat.

Vastasimme riskienhallinnan sekä koronaviruksen vaikutusten arvioinnin
asiantuntijapalveluista sekä tuimme TA2021 -organisaatiota sekä välillisesti Nesteen johtoa
tarjoamalla päätöksentekoa helpottavaa tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Toimeksiantoomme sisältyi läpi organisaation leikkaavan riskienhallintaprosessin
toteuttaminen, skenaariotyöskentely, sekä laajan terveysturvallisuussuunnitelman suunnittelu ja
toteuttaminen. Vastasimme riskienhallinnan sekä koronaviruksen vaikutusten arvioinnin
asiantuntijapalveluista sekä tuimme TA2021 -organisaatiota sekä välillisesti Nesteen johtoa
tarjoamalla päätöksentekoa helpottavaa tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Teimme yhteistyötä suoraan ja välillisesti erittäin laajan sidosryhmäverkoston kanssa, johon
kuului Nesteen sisäisten sidosryhmien lisäksi laaja joukko viranomaisia ja muita yhteistyötahoja.
Tilannekuvan ylläpitämisessä hyödynnetiin myös Takanan laajoja viranomaispuolen verkostoja.

Tiiviillä yhteistyöllä monitahoinen tilanne pysyi hallinnassa.

Seisokin lähestyessä Neste tunnisti myös tarpeen henkilölle, joka johtaisi terveysturvallisuuteen
liittyvää toimintaa käytännön tasolla ja joka olisi operatiivinen 12 tuntia vuorokaudessa, viikon
jokaisena päivänä. Lisäksi tarvittiin erillinen koronakoordinaattori, joka toimi päätöksenteon
tukena sekä tuotti lyhyen aikavälin suunnittelua. Koronakoordinaattorin tehtävä miehitettiin
yhdessä Tapauksen kanssa, jonka lisäksi Takana johti ja valvoi terveysturvallisuustoimenpiteiden
toteutumista kentällä 12h päivässä viikon jokaisena päivänä yhteensä noin 7 viikon ajan.

Tiiviillä yhteistyöllä monitahoinen tilanne pysyi hallinnassa. Se myös varmisti tarvittavien
henkilöstöresurssien käytettävyyden suurseisokin aikana ja näin osaltaan mahdollisti
suurhankkeen toteuttamisen suunnitellun aikataulun puitteissa.