Apuna koordinoinnin keskiössä

Nesteen Porvoon jalostamon seisokki oli todellinen suurhanke, joka työllisti kokonaisuudessaan
noin 6000 henkilöä eri puolilta maailmaa.

…noin 6000 henkilöä eri puolilta maailmaa.

Asiakas, Neste Oyj:n TA2020-organisaatio, tilasi meiltä projektiin liittyvät
turvallisuuskoordinaattorin palvelut vuosille 2019-2020.

Merkittävä ja konkreettinen osa palvelukokonaisuutta oli laaja turvallisuussuunnitelma, jossa
huomioitiin tunnistettujen riskien lisäksi myös sekä Nesteen omat vaatimukset että useiden
standardien asettamat tarkemmat vaatimukset. Toimeksianto keskittyi security-puolen
toimintoihin, jossa tietoturva ja perinteinen työturvallisuus oli muiden toimijoiden vastuulla.

Turvallisuussuunnitelma dokumentoitiin huolellisesti ja näin Neste voi hyödyntää sen oppeja ja
tietoja tulevissa Nesteen vastaavissa hankkeissa, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Turvallisuussuunnitelma dokumentoitiin huolellisesti ja näin Neste voi hyödyntää sen oppeja ja
tietoja tulevissa Nesteen vastaavissa hankkeissa, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Se myös takasi asiakkaallemme työrauhan ja salli heidän keskittyä omaan ydinosaamiseensa.