Huolellisen suunnittelun tulos: työmaalla 0 koronatartuntaa.

Vuodelle 2020 suunniteltu Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki jouduttiin pandemian
vuoksi siirtämään vuodelle 2021. Joitain tuotantolaitoksen huolto- ja kunnossapitotöitä oli
kuitenkin välttämätöntä tehdä jo kevään ja kesän 2020 aikana.

Onnistuimme tehtävässämme erinomaisesti, sillä työmaa-alueilla ei todettu operaation
yhteydessä yhtään sisäisesti levinnyttä tartuntaa.

Merkittävän haasteen huolto- ja kunnossapitotöihin loi tarve käyttää ulkomaalaisia
urakoitsijoita. Tässä vaiheessa pandemia oli vaikeassa vaiheessa ja Suomen rajojen lisäksi valtaosa
Euroopan maiden rajoista oli suljettu. Toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta välttämättömien
huolto- ja kunnossapitotöiden onnistuminen oli ensiarvoisen tärkeää. Silloisten käytänteiden
mukaiset pitkät, kahden viikon karanteenijaksot olisivat voineet aiheuttaa erittäin merkittävää
taloudellista vahinkoa.

Tiuhaan muuttuneessa tautitilanteessa paras ratkaisu oli toteuttaa ketterää riskiperusteista
suunnittelutyötä, jota ohjasi skenaariopohjainen varautumissuunnittelu.

Takana toimi osana Tapauksen johtamaa organisaatiota, jonka tehtävänä oli suojata kriittinen
henkilöstö sekä Nesteen jalostamon operatiivinen toiminta koronaviruksen aiheuttamilta
häiriöiltä. Erittäin tärkeässä roolissa oli myös estää paikallisen epidemian syntyminen.

Tiuhaan muuttuneessa tautitilanteessa paras ratkaisu oli toteuttaa ketterää riskiperusteista
suunnittelutyötä, jota ohjasi skenaariopohjainen varautumissuunnittelu. Valmiiksi mietittyjen
skenaarioiden ansiosta tilanne pysyi hallussa, sillä tunnistimme niiden avulla helpommin
vaihtoehtoiset suunnat, joihin tilanne voisi kehittyä ja pystyimme näin reagoimaan tilanteisiin
nopeasti ja tehokkaasti.

Onnistuimme tehtävässämme erinomaisesti, sillä työmaa-alueilla ei todettu operaation
yhteydessä yhtään sisäisesti levinnyttä tartuntaa. Positiivisena lieveilmiönä myös raportoidut
sairauspoissaolot ja pienet paikalliset epidemiat, kuten vatsataudit ja kausiflunssat, vähenivät
merkittävästi.