Yleisötapahtumien psykologinen turvallisuus entistä tärkeämpää

Valveutuneimmat tapahtumajärjestäjät ovat alkaneet ottaa huomioon turvallisuusasioissa fyysisen puolen lisäksi myös psykologisen ulottuvuuden tarjoamalla häirintäyhteyshenkilön palveluita.

Suuria ihmismääriä kokoavissa tapahtumissa monet tekijät voivat vaikuttaa ihmisten psykologisen turvallisuuden tunteeseen. Esimerkiksi sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu voi johtaa epäsialliseen käytökseen, vaikka 2015 voimaan astuneessa, päivitetyssä tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sekä sukupuoli-identiteetin että sukupuolen ilmaisun perusteella.

Edelläkävijätapahtumissa psykologinen turvallisuus otetaan toiminnassa jo huomioon, esimerkiksi Tuska Festivaalilla on ollut häirintäyhteyshenkilö jo vuodesta 2021.

“Psykologisen turvallisuuden palveluille on todellinen tarve. Nykyisessä maailmantilanteessa monien perusturvallisuuden tunne on ylipäätään voinut alentua. Lisäksi #metoo on nostanut häirinnän parrasvaloihin ja korostanut sen eteen tehtävän työn tarvetta. Nämä heijastuvat tilaisuuksissa, joissa on koolla suuria ihmismääriä”, taustoittaa tutkintapäällikkö Ville Lehtinen Takanalta.

Henkistä ensiapua

Perinteisesti tapahtumaturvallisuudessa on keskitytty fyysiseen puoleen. Todennäköistä kuitenkin on, että yhtä fyysistä käsiksi käymistä kohden kesäfestareilla tapahtuu moninkertainen määrä tapauksia, jotka rikkovat ihmisten psykologista ja sosiaalista turvallisuutta.

Kyse voi olla aggressiivisesta tai seksuaalissävytteistä huutelusta ja vihjailusta, epäasiallisesta suhtautumisesta vähemmistöjen edustajia tai erityistarpeisia ihmisiä kohtaan tai joku voi kokea olonsa turvattomaksi ja epämiellyttäväksi vieraan ihmisen tekemässä turvatarkastuksessa.

“Tällaiset ikävät negatiiviset kohtaamiset voivat pilata ihmiseltä vähintään sen illan ja dramaattisimmillaan kokemukset voivat jopa olla niin traumatisoivia, että ne vaikuttavat ihmisen elämään hyvin pitkävaikutteisesti”, Lehtinen sanoo.

“Tavoite on, että ihminen ei jäisi yksin tällaisessa vaikeassa tilanteessa vaan hän tulisi kuulluksi ja ymmärretyksi ja hänet autettaisiin eteenpäin. Voimme tarjota henkistä ensiapua samaan tapaan kuin tapahtumissa nyt tarjotaan fyysistä ensiapua”, hän vertaa.

Ammattimainen varautuminen oleellista

Miten psykologista ja sosiaalista turvallisuutta voi tuottaa? Etukäteisvarautuminen on kaiken A ja O. Tavanomaisen pelastussuunnitelman lisäksi tapahtumiin valmistellaan oma häirintätilanteiden ehkäisystrategia, jossa määritellään, miten häirintätilanteissa toimitaan.

“Tämäntyyppiset haasteelliset tilanteet täytyy hoitaa ammattimaisesti: Niitä varten täytyy olla prosessit, toimintamallit ja rakenteet. Tapahtumassa oleva häirintäyhdyshenkilö on tehokas keino inhimillistää nämä taustalla pyörivät prosessit. Ensiarvoisen tärkeää on tarjota hyvällä koulutuksella järjestäjille eväitä erilaisiin kohtaamisiin: miten hankalissakin tilanteissa ihmiset kohdataan sensitiivisesti ja arvostavasti”, Lehtinen avaa.

Lehtinen näkee, että jatkossa psykologisen ja sosiaalisen turvallisuuden palveluista tulee samanlainen normaali osa tapahtumia kuin ensiapu ja järjestyksenvalvojatkin.

“On selvää, että tapahtumaturvallisuuden käsite ja vaatimukset tulevat väistämättä laajenemaan fyysisen turvan lisäksi myös henkiselle puolelle”, hän summaa.

Laiminlyönnistä mahdollista mainehaittaa

Psykologisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiminen on tapahtumajärjestäjän näkökulmasta tärkeää myös liiketoiminnallisesti.

“Paitsi että sen avulla voidaan tapahtumakävijöille antaa haasteellisistakin tilanteista huolimatta mahdollisimman positiivinen kokemus, niin kyse on myös maineen- ja riskienhallinnasta”, Lehtinen huomauttaa.

Julkisuuteen on noussut esimerkiksi tapauksia, joissa esimerkiksi festivaaleilla haavoittuvaisessa asemassa oleva on kokenut epäasiallista käytöstä ja hakenut apua tapahtuman henkilökunnalta, turhaan.

“Jos ihmiset saavat mielikuvan, että tapahtumassa ei järjestäjän puolelta reagoida tällaisiin ikäviin tapauksiin, niin sillä voi olla suoria vaikutuksia tapahtuman maineeseen ja suosioon jatkossa”, Lehtinen sanoo.

Lue aiheesta lisää ja tutustu meihin sekä muihin palveluihimme osoitteessa takana.fi/avainsana/tapahtumaturvallisuus/