Ympäristö muuttuu jatkuvasti ja sen mukana tulee erilaisia yksilön turvallisuudentunteeseen vaikuttavia tekijöitä. Joskus nämä tekijät vaikuttavat meidän turvallisuudentunteeseen negatiivisesti, joka koetaan pelkona. Pelko voi liittyä esimerkiksi omaan tai läheisten fyysiseen koskemattomuuteen, omaisuuteen, oikeusturvaan tai esimerkiksi perheen yhteiseen lomamatkaan. Turvallisuudentunteen ollessa hyvin subjektiivinen käsite voidaan väärin suunniteluilla ja toteutetuilla toimenpiteillä ajautua tilanteeseen, jossa turvallisuutta lisäävät toiminnot koetaan asiakkaan puolesta jopa turvallisuudentunnetta heikentävänä. Tämä korostuu erityisesti silloin, kuin turvallisuusjärjestelyiden piirissä on lapsia.

Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan kanssa  yhteistyössä ja yksilöllisesti. Toimintaa ohjavat yhdessä luotu uhka-arvio, niiden pohjalta tehdyt riskiarviot, sekä muut ympäristön asettamat rajoitteet ja vaatimukset (esim. pienet lapset). Tämä lähestymistapa takaa palvelukokonaisuuksia, jotka ovat tehokkaita, turvallisia mutta jotka eivät häiritse päivittäistä arkea.

Yksityihenkilöiden turvallisuuteen liittyviä tarpeita ratkotaan tuottamalla mm. turvateknistä suunnittelua (valvontakamerat, hälytyslaitteisto), koulutuksia, tapauskohtaisia erityisjärjestelyjä (esim. Matkustusturvallisuus, henkilösuojaus), sekä muita tukipalveluita.

Ota yhteyttä

  • Kuvaa tarvettasi muutamalla sanalla, olemme sinuun pian yhteydessä.